Fundedbyme
Fundedbyme

Funded by me

I kursen Strategiskt Arbete på Nackademin arbetade vi med ett skarpt case för crowdfunding företaget Funded by me.

Vårt uppdrag gick ut på att spara tid och pengar för uppdragsgivaren och att hitta rätt investerare. Även att behålla investerarna hos dem på deras plattfrom efter investeringstiden löpt ut och knyta entreprenören till Funded by me samt knyta investerarna till entreprenören.

Min roll i arbetet var att ta fram den slutgiltiga lösningen som skulle illustrera deras framtida mobilanpassade site. Utifrån djupintervjuer tog vi fram två olika personas och satte dem i föhållande till varandra vad gäller deras syfte att investera via crowdfunding. Vi fick även fram våra personas behov/drivkrafter som gör att de investerar som vi implementerade genom att möta dessa i prototypen. Arbetet blev väldigt uppmärksammat och vi erbjöds ytterligare pitch.